Poprzedni
Następny

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Każdego dnia trafiają do Nas najpoważniejsze przypadki kliniczne dzieci, kobiet ciężarnych oraz najmniejszych jeszcze nienarodzonych dzieci. Rocznie w ICZMP przyjmujemy ponad 50 tysięcy pacjentów, a na świat przychodzi prawie 4 tys. dzieci rodziców, którzy przybywają do nas z całej Polski, a także z zagranicy. 

Nasi specjaliści przeprowadzają operacje ratujące życie dzieci w dziedzinie chirurgii, kardiochirurgii, neurochirurgii jak i operacje w łonie matki.   Mimo ogromnych trudności zaopatrzeniowych w latach 80. zbudowano w Łodzi szpital, w którym mogą znaleźć pomoc ciężarne kobiety z całej Polski. Kiedy wchodzi się do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki , widać rozmach, z jakim zbudowano tę placówkę. Ząb czasu nadgryzł już nieco budynek a ponad trzydzieści lat eksploatacji infrastruktury Instytutu CZMP wpłynęło na znaczące zużycie pomieszczeń szpitalnych i zniszczenia infrastruktury. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych pacjentów chcielibyśmy możliwie jak najszybciej poprawić standardy hospitalizacji i diagnostyki w naszym Instytucie. Zbieramy fundusze na to, żeby nasz szpital stał się znów najnowocześniejszy w Polsce. Jest to zadanie wydawałoby się nie do zrealizowania ale częściowemu wsparciu Państwa, wsparciu licznych firm oraz ludzi dobrego serca zrobiliśmy już wiele i wiele jeszcze przed nami. 

W chwili obecnej priorytetem zbiórki finansowej Fundacji jest remont oddziału Neurologii Rozwojowej i Epileptologii.  Jest to oddział unikatowy na skalę kraju – prowadzone są tutaj programy badawcze dotyczące wczesnej diagnostyki wrodzonej padaczki, opracowany został nowatorski system podawania leku w SMA,   to tutaj leczone są dzieci z zespołami z pogranicza neuropsychologii, dzieci z deficytami neurologicznymi po operacjach mózgu, po wypadkach kominikacyjnych, dzieci z porażeniami nerwów obwodowych, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowch i wieloma innymi schorzeniami.  Zespół lekarzy prężnie rozwija swój potencjał naukowy i wprowadza innowacyjne metody leczenia ale oddział  potrzebuje generalnego remontu -miejsca gdzie dzieci będą mogły szybko powracać do zdrowia pokonując wielokrotnie bardzo trudną drogę a jednocześnie przebywać w warunkach chociaż trochę zbliżonych do domowego azylu. Naszym marzeniem jest aby remont rozpocząć jeszcze w roku 2021 – wierzymy, że z Państwa pomocą to się uda.